สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Lude.Me
กิจกรรมบัณฑิตน้อย  ประจำปีการศึกษา 2557

กิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2557

กิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2557 ด้วยทางโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ได้จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2557ขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 15 มีนาคม 2558โดยมี นายประเสริฐ กัลยาประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้ แล....

อ่านต่อ
ิกิจกรรมวันเด็ก ปี2558

ิกิจกรรมวันเด็ก ปี2558

โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ได้จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้น ในวันที่ 9 มกราคม 2558 ซึ่งตรงกับเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปีโดยมีอาจารย์ประเสริฐ กัลยาประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโณงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานภายในงานมีกิจกรรมและของรางวัลมากมาย โดยได้รับความอนุเคราะห์และสนับสนุนจา....

อ่านต่อ
กิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2557

กิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2557

กิจกรรมวันคริสต์มาสและสัปดาห์ภาษาอังกฤษโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ได้จัดกิจกรรมขึ้น วันที่ 25 ธันวาคม 2557 มีกิจกรรมการแสดงและการออกร้านค้าต่างๆมากมายเพื่อเป็นการเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษอีกด้วย

อ่านต่อ
กิจกรรมวันพ่อ ปี57

กิจกรรมวันพ่อ ปี57

กิจกรรมวันพ่อ ประจำปีการศึกษา 2557เนื่องด้วยทางโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ได้จัดกิจกรรมถวายพระพรวันพ่อขึ้นในวันที่ 4 ธ.ค. 2557 โดยมีนายประเสริฐ กัลยาประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์เป็นประธานในพิธี มีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยเพื่อเ....

อ่านต่อ
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ

กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ

กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปี 2557 ด้วยทางโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ได้เห็นควาสำคัญจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรือง มาจวบจนทุกวันนี้

อ่านต่อ
การแข่งขันกีฬาตาจ่าย ครั้งที่ 7

การแข่งขันกีฬาตาจ่าย ครั้งที่ 7

การแข่งขันกีฬาตาจ่ายเกมส์ ครั้งที่ 7ระหว่างวันที่ 12 -14 พ.ย. 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย

อ่านต่อ
งานเลี้ยงเกษียณ ผอ.เฉลิมพล ฤทธินำพร

งานเลี้ยงเกษียณ ผอ.เฉลิมพล ฤทธินำพร

งานเลี้ยงเกษียณท่าน ผอ.เฉลิมพล ฤทธินำพรณ โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์

อ่านต่อ
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 57

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 57

วันศุกร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ขึ้นโดยมีนายประเสริฐ กัลยาประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานวันวิทยาศาสตร์ กิจกรรมในงานมีการแสดงและการเข้าฐานต่างๆ นักเรียนและคณะครูให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี...

อ่านต่อ
คณะครูเข้าร่วมพระราชพิธีมหามงคล 12สิงหามหาราชนี

คณะครูเข้าร่วมพระราชพิธีมหามงคล 12สิงหามหาราชนี

คณะครูเข้าร่วมพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อ 12 สิงหาคม 2557

อ่านต่อ
กิจกรรมวันแม่ ปี 2557

กิจกรรมวันแม่ ปี 2557

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาบรมราชินีนาถ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ได้จัดกิจกรรมวันแม่ขึ้น เพื่อระลึกถึงพระคุณของแม่ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 โดยได้รับเกียรติจากนายประเสริฐ กัลยาประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ได้มาเป็นประธานในพิธี

อ่านต่อ
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ปี 2557

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ปี 2557

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ปี 2557 โณงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์

อ่านต่อ
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2557

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2557

กิจกรรมวันสุนทรภู่ประจำปีการศึกษา 2557วันที่ 27 มิถุนายน 255 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ได้จัดให้มีกิจกรรมรำลึกครูกลอน สุนทรภู่ โดยมีอาจารย์ประเสริฐ กัลยาปรสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์เป็นประธานในพิธี โดยในงานมีการแสดงต่างๆมากมาย

อ่านต่อ
กิจกรรมรับน้อง ปีการศึกษา 2557

กิจกรรมรับน้อง ปีการศึกษา 2557

กิจกรรมรับน้องประจำปีการศึกษา 2557โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ได้จัดกิจกรรมรับน้องขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ สร้างมิตรถาพสร้างความรักสามัคคีระหว่างพี่กับน้องภายในกิจกรรมมีเกมส์ให้เล่นมากมาย

อ่านต่อ
กิจกรรมไหว้ครูระดับอนุบาลประจำปีการศึกษา2557

กิจกรรมไหว้ครูระดับอนุบาลประจำปีการศึกษา2557

เนื่องด้วยทางโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูขึ้นในวันที่ 5 มิถุนายน 2557 โดยมีนายพนม ฉิมพลีพันธุ์รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไปเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์แม่พิมพ์ พ่อพิมพ์ของชาติที่ไ....

อ่านต่อ
กิจกรรมไหว้ครูระดับประถม-มัธยม ปีการศึกษา 2557

กิจกรรมไหว้ครูระดับประถม-มัธยม ปีการศึกษา 2557

กิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557เนื่องด้วยทางโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูขึ้นในวันที่ 5 มิถุนายน 2557 โดยมีนายพนม ฉิมพลีพันธุ์เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการรำลึกถึงครูบาอาจารย์ รวมไปถึงการกล่าวระลึกถ....

อ่านต่อ
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2557

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557

ด้วยทางโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิืได้มีการจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามหลักการประชาธิปไตย และเห็นความสำคัญ การเลือกตั้งจึงถือเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่สำคัญ

อ่านต่อ
นกยูงเกมส์ ครั้งที่7

นกยูงเกมส์ ครั้งที่7

กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน "นกยูงเกมส์ ครั้งที่ 7"ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2556

อ่านต่อ
กิจกรรมวันเด็กโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ปี2557

กิจกรรมวันเด็กโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ปี2557

วันที่ 10 มกราคม 2557 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ได้จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้นโดยมีคณะครูและนักเรียนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้อย่างสนุกสนานรวมทั้งมีกิจกรรมและของรางวัลมากมายซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนทุกคนที่ให้ความสนับสนุนเงินบริจาคและรางวัลมากมายในกิจกรรมครั้งนี้

อ่านต่อ
view